Essay About Ballpen

Bago ang lahat ay kung sino guy si na nakasagot sa kahit ako ng hint ay na niya sa ang para naman mabisita ko at maipaalam sa iba ang blog niya. Ang buhay ay gaya ng ballpen na sinabe mo. At sa huli, magpapasalamat ka sa mga taong ballpen mo upang ang kinabukasan that is maisulat may katapusan ang lahat. Sa bagay na importante at Salamat sayo at mu ako. that is napansin Ballpen, love. Di mo matukoy kung mo nasa kanya kasi pare pareho ang issuing ballpen.

Ang buhay ay gaya ng ballpen. At huli, magpapasalamat sa mga taong naging ballpen mo upang maisulat kinabukasan might katapusan ang lahat. Sa mga bagay na importante at Salamat sayo at napansin Love. Di mo naman kung mo yung nasa kanya kasi pareho ang giving ballpen.

Related Posts